กราฟแท่งเทียน (Candlestick) คืออะไร สำคัญอย่างไร ?

Table of Contents
กราฟแท่งเทียน

‘ กราฟแท่งเทียน ‘ หัวใจสำคัญของ Price action

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า กราฟแท่งเทียน สามารถบอกข้อมูลได้มากกว่าความเปลี่ยนแปลงด้านราคาในแต่ละช่วงเวลา โดยนักลงทุนที่มีประสบการณ์จะสังเกตจากรูปแบบต่าง ๆ ของแท่งเทียน เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในอนาคต ดังนั้น เราไปทำความรู้จักกับกราฟแท่งเทียนนี้กันครับ

กราฟแท่งเทียน คืออะไร ?

รูปแบบกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) เป็นกราฟที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) และใช้เพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของราคา สำหรับตลาด Forex กราฟแท่งเทียนจะใช้อธิบายค่าเงิน โดยในแต่ละแท่งนั้นจะหมายถึง 1 TF (Time Frame) ซึ่ง TF นั้นเราสามารถกำหนดได้ว่า ต้องการดูย้อนหลังระยะเวลาเท่าไร โดยจะมีตั้งแต่ 1 นาที 5 นาที 10 นาที 1 วัน สูงสุดอาจจะมากถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม  ซึ่งส่วนประกอบของกราฟแท่งเทียนนั้นจะประกอบไปด้วย ดังนี้

  • ราคาสูงสุด (High price) คือ จุดที่ราคาเคยขึ้นไปสูงที่สุดในช่วงเวลานั้น ๆ
  • ราคาปิด (Close price) คือ จุดปิดราคาของตลาด
  • ตัวเทียน (Real body) คือ ระยะระหว่างราคาเปิดและราคาปิด
  • ราคาเปิด (Open price) คือ จุดราคาเปิด
  • ราคาต่ำสุด (Low price) คือ จุดที่ราคาเคยลงไปต่ำที่สุดในช่วงเวลานั้น ๆ

การเรียกช่วงของตลาดจะมี 2 รูปแบบ

1. ถ้าแท่งเทียนอยู่ในรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้น โดยที่ราคาปิดจะอยู่สูงกว่าราคาเปิด จะเรียกว่า ตลาดกระทิง (Bullish) เนื่องจากเหมือนกระทิงขวิดราคาตลาดขึ้นไป ทำให้มีราคาปิดสูงขึ้น

2. ถ้าแท่งเทียนอยู่ในรูปแบบแท่งเทียนขาลง โดยที่ราคาเปิดจะอยู่สูงกว่าราคาปิด จะเรียกว่า ตลาดหมี (Bearish) เนื่องจากเหมือนหมีตะครุบราคาตลาดลงมา ทำให้มีราคาปิดที่ต่ำลง

ไส้ ‘กราฟแท่งเทียน’ บอกอะไรกับเรา

ไส้เทียนยาวที่ส่วนล่างสุดของแท่งเทียน

หมายถึง นักลงทุนได้ช้อนซื้อสกุลเงินในช่วงที่ราคาลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่ดีที่ราคาจะขึ้น

ไส้เทียนยาวที่ส่วนบนสุดของแท่งเทียน

หมายถึง นักลงทุนกำลังมองหาโอกาสทำกำไร ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มในอนาคตที่จะมีการขายออกในราคาที่ต่ำ

เนื้อเทียนกินพื้นที่เกือบทั้งหมดของแท่งเทียน และมีไส้เทียนสั้นมาก

หมายถึง ทัศนคติในตลาดมีแนวโน้มไปในทางบวกอย่างมาก หากเป็นแท่งสีเขียวหรือมีแนวโน้มไปทางลบอย่างมาก หากเป็นแท่งสีแดง ซึ่งลักษณะนี้อาจพบได้ยาก

ความยาวของ กราฟแท่งเทียน (ตัวเทียน) มีความสำคัญ

ตัวแท่งเทียนที่ยาวมาก ๆ

หมายถึง มีแรงซื้อหรือแรงขายที่ค่อนข้างแข็งแรง

ตัวแท่งเทียนที่สั้น

หมายถึง มีการขยับของราคาเพียงเล็กน้อย หรือมีแรงซื้อน้อยขายน้อย

แท่งเทียนไม่มีไส้เทียนเลยทั้งด้านบนและด้านล่าง

แต่ว่ามีตัวแท่งเทียนที่ยาวแทน หมายถึง ตลาดเป็นกระทิงหรือเป็นหมีที่แข็งแรงมาก

อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Forex ซึ่งการทำความเข้าใจกับความหมายของแท่งเทียนต่าง ๆ เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่เรียกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Source: ทีมงาน Traderbobo

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่: Traderbobo

อ่านรีวิวโบรกเกอร์เพิ่มเติมได้ที่: Review Broker

Social Share
Facebook
Twitter
Most Popular