10 อันดับ หุ้นปันผลสูงตลอดกาล พื้นฐานดี ปี 2567

Table of Contents
หุ้นปันผลสูง 2567

10 อันดับ หุ้นปันผลสูงตลอดกาล พื้นฐานดี ปี 2567 มีเกณฑ์การคัดเลือกจากปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะเอื้อประโยชน์ต่อตลาดหุ้นมากยิ่งขึ้น 🤑

ปัจจุบันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะ “หุ้น” ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยผลตอบแทนที่ล่อตาล่อใจ และค่าครองชีพที่ดูเหมือนจะสูงขึ้น ทำให้หลายคนต้องการ Passive Income ที่นอกเหนือจากรายได้ประจำ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า มีผู้คนจำนวนมากที่ยังไม่พร้อมแบกรับความเสี่ยงสูงจากการเทรด ดังนั้น หุ้นปันผลสูงอาจเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนลดลงมาหน่อย แต่มากกว่าฝากประจำแน่นอนครับ

*หมายเหตุ: การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง และหุ้นปันผลสูงเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้าใจธุรกิจของบริษัทนั้น ๆ อย่างแท้จริง รวมถึงควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานของหุ้นทุกครั้งก่อนตัดสินใจ

. . . . . . . . . . . . .

หุ้นปันผลสูง คือ

หุ้นปันผลสูง (Stock Dividend) คือ หุ้นที่มีการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของเงินสดหรือหุ้นก็ได้ โดยจะมีการกำหนดวันที่ต้องชำระไว้อย่างชัดเจนตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่

รู้หรือไม่? หุ้นปันผลสูงมีกี่ประเภท

ในปัจจุบันบริษัทจะมีการจ่ายปันผล 2 แบบ ได้แก่ เงินสด (Cash Dividend) และหุ้น (Equity Stock Dividend) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นปันผลสูงแบบ Cash Dividend

🔻หุ้นปันผลสูงแบบ Cash Dividend คือ การที่บริษัทจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็น “เงินสด” ซึ่งเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากนักลงทุน โดยเงินปันผลมาจากกำไรของบริษัท

2. หุ้นปันผลสูงแบบ Equity Stock Dividend

🔻หุ้นปันผลสูงแบบ Equity Stock Dividend คือ การที่บริษัทจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็น “หุ้น” โดยบริษัทจะทำการเพิ่มทุนเป็นหุ้นสามัญแล้วนำมาจ่ายปันผลตามสัดส่วน

เช็คด่วน! หุ้นปันผลสูงเหมาะกับคุณหรือไม่?

🔻หุ้นปันผลสูงเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างใช้เวลา และเหมาะกับนักลงทุนระยะยาว เนื่องจากผลตอบแทนที่คุณจะได้รับมาจากการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งจะงอกเงยเป็นปันผลในอนาคต

ข้อดีของหุ้นปันผลสูง พื้นฐานดี 2567

สำหรับความน่าสนใจของหุ้นปันผลสูงในปี 2567 นี้ เราขอแยกอธิบายเป็น 5 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้

 1. สร้าง Passive Income ในระหว่างถือหุ้นได้
 2. ต้านทานความผันผวนของตลาดได้ค่อนข้างดี
 3. FED ส่งสัญญาณยุติการขึ้นดอกเบี้ย ปี 2567
 4. หุ้นปันผลสูง พื้นฐานดี ให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากประจำ
 5. มีปัจจัยหนุนราคาหุ้นไทยเป็นบวกในปี 2567

1. หุ้นปันผลสูง พื้นฐานดี ช่วยสร้าง Passive Income ในระหว่างถือหุ้น

🔻ประเด็นแรก หุ้นปันผลสูงเป็นความท้าทายของนักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุนระยะยาว และเล่นกับความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ซึ่งเสน่ห์ของหุ้นปันผลอยู่ที่การสร้าง Passive Income ในระหว่างถือหุ้น ดังนั้น หุ้นปันผลที่คุณเลือกลงทุนต้องมีพื้นฐานที่ดี และบริษัทสามารถเติบโตได้ในระยะยาว

2. หุ้นปันผลสูง พื้นฐานดี ต้านทานความผันผวนของตลาดได้

🔻ประเด็นต่อมา หากย้อนดูสถิติย้อนหลัง 10 ปี จะเห็นว่า หุ้นปันผลสามารถต้านทานต่อความผันผวนของตลาดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหุ้นที่มี Beta* ต่ำ ซึ่งค่าเบต้าจะใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นโดยรวม ดังนั้น หุ้นปันผลสูงที่มีพื้นฐานดีส่วนใหญ่จะมี Beta* < 1

หุ้นปันผลสูง พื้นฐานดี 2567

3. FED ส่งสัญญาณยุติการขึ้นดอกเบี้ย ปี 2567

🔻ประเด็นสำคัญ ในปี 2566 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของตลาดหุ้น เนื่องจาก FED ทำการขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง แต่ในการประชุม FED ครั้งล่าสุด มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25% – 5.50% ตามคาดการณ์ และเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 ครั้ง หลังจากที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยมากถึง 11 ครั้ง ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า การกระทำนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ การลดอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างเป็นผลดีต่อสินทรัพย์เสี่ยง

4. หุ้นปันผลสูง พื้นฐานดี ให้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากประจำ

ปี

2561

2562

2563

2564

2565

ดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจำ

1.85%

1.85%

1.50%

1.35%

1.90%

ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นปันผลสูง

3.19%

3.38%

3.26%

2.5%

3.53%

*หมายเหตุ: ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นปันผลสูงมาจากหุ้นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ SET, กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค, กลุ่มอุตสาหกรรม, กลุ่มทรัพยากร, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มเกษตร, กลุ่มเทคโนโลยี, กลุ่มธุรกิจและการเงิน และกลุ่มบริการ 

5. ปัจจัยหนุนราคาหุ้นไทยเป็นบวกในปี 2567

🔻แบงก์ชาติคาดการณ์ว่า ในปี 2567 จีดีพีประเทศไทยจะสามารถเติบโตได้ +4.4% YoY ซึ่งช่วยหนุนให้อัตราการบริโภคและการผลิตโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มอ่อนตัวลง นอกจากนี้ ตลาดหุ้นอาจได้รับอานิสงค์จากสิทธิประโยชน์ BOI

. . . . . . . . . . . . .

วิธีคัดเลือกหุ้นปันผลสูงตลอดกาล พื้นฐานดี 2567
 • มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง (D/E Ratio ต่ำ)
 • มีกระแสเงินสดเป็นบวกย้อนหลัง 5 – 10 ปี
 • มีกำไรสุทธิต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
 • มีประวัติการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง (Dividend Yield > 5%)
 • เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง (Free Float > 15%)
 • มี P/E (เท่า) ต่ำ
 • มีค่า Beta* <1 เพื่อลดความเสี่ยงจากตลาดผันผวน
 • มี EPS > 0 เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างผลกำไรของบริษัท (อ่านเพิ่มเติมที่นี่)

. . . . . . . . . . . . .

สำหรับนักลงทุนท่านใดที่กำลังมองหาหุ้นปันผลสูงดี ๆ สักตัว ในปี 2567 เราได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาไว้ที่นี่ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณครับ โดย 10 อันดับ หุ้นปันผลสูงตลอดกาล พื้นฐานดี มีดังต่อไปนี้

10 อันดับ หุ้นปันผลสูงตลอดกาล พื้นฐานดี 2567

หุ้นปันผลสูง 2567 มีอะไรบ้าง?

 • อันดับ 1 : หุ้น UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 • อันดับ 2 : หุ้น TACC บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • อันดับ 3 : หุ้น LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • อันดับ 4 : หุ้น FMT บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
 • อันดับ 5 : หุ้น KGI บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • อันดับ 6 : หุ้น TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • อันดับ 7 : หุ้น LH บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • อันดับ 8 : หุ้น ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • อันดับ 9 : หุ้น PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • อันดับ 10 : หุ้น LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

การลงทุนในหุ้นปันผลเป็นการลงทุนระยะยาว และจำเป็นต้องกระจายการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่อุตสาหกรรมนั้น ๆ อาจต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาด

ตารางเปรียบเทียบ 10 อันดับ หุ้นปันผลสูงตลอดกาล พื้นฐานดี ปี 2567

ชื่อบริษัท

หมวดธุรกิจ

เงินปันผลต่อปี

P/E (เท่า)

Beta*

Free Float (%)

Uvan หุ้นปันผลสูง 2567

UVAN

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

การเกษตร

⭐12.12%⭐

6.71

0.54

46.18

TACC หุ้นปันผลสูง 2567

TACC

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

⭐8.26%⭐

13.75

0.60

71.35

TACC หุ้นปันผลสูง 2567

LALIN

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

⭐8.05%⭐

7.86

0.32

28.62

FMT หุ้นปันผลสูง 2567

FMT

บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

⭐7.97%⭐

17.10

0.19

25.26

KGI หุ้นปันผลสูง 2567

KGI

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

เงินทุนและหลักทรัพย์

⭐7.89%⭐

11.64

0.49

65.02

TISCO หุ้นปันผลสูง 2567

TISCO

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร

⭐7.83%⭐

10.82

0.32

73.84

LH หุ้นปันผลสูง 2567

LH

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

⭐7.50%⭐

15.98

0.68

62.46

ASP หุ้นปันผลสูง 2567

ASP

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เงินทุนและหลักทรัพย์

⭐7.14%⭐

11.08

0.45

73.92

PT หุ้นปันผลสูง 2567

PT

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

⭐6.71%⭐

9.34

0.65

44.17

LHK หุ้นปันผลสูง 2567

LHK

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

เหล็กและ ผลิตภัณฑ์โลหะ

⭐6.45%⭐

21.02

0.36

32.25

*หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28/12/66 จากเว็บไซต์ SET

บทความเพิ่มเติมที่คุณอาจสนใจ

🔻เปิดพอร์ต! วอร์เรน บัฟเฟตต์ ถือหุ้นอะไรบ้าง ส่งท้ายปี 2023

🔻ส่อง! 5 หุ้นคลินิกเสริมความงาม รายได้ทะลุ 100 ล้าน

🔻8 หุ้นรถยนต์ไฟฟ้ามาแรง ยอดขายเติบโตถึง 92% ส่งท้ายปี 2023

🔻เจ๊งหรือเจ๋ง! EBITDA คืออะไร? ทำไมระดับโลกถึงขั้นออกโรงเตือน

🔻โพยหุ้น! 10 หุ้นเด่น หุ้นน่าลงทุนระยะยาว ซื้อหุ้นตัวไหนดี 2566

Uvan หุ้นปันผลสูง 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นปันผลสูง ปี 2567

 • ธุรกิจ : สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ
 • อัตราเงินปันผลต่อปี : 12.12%
 • มูลค่าการตลาด : 7,755 ล้านบาท
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์) : 8.15 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์) : 8.25 บาท
 • เว็บไซต์ : Univanich

ข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลสูง 2567

P/E (เท่า)6.71
Dividend Yield (%)12.12
Beta*0.54
Free Float (%)46.18
กำไรสุทธิต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
TACC หุ้นปันผลสูง 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นปันผลสูง ปี 2567

 • ธุรกิจ : จัดหา, ผลิต, จำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ และสินค้าไลฟ์สไตล์
 • อัตราเงินปันผลต่อปี : 8.26%
 • มูลค่าการตลาด : 2,675.20 ล้านบาท
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์) : 4.38 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์) : 4.42 บาท
 • เว็บไซต์ : Tacconsumer

ข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลสูง 2567

P/E (เท่า)13.75
Dividend Yield (%)8.26
Beta*0.60
Free Float (%)71.35
กำไรสุทธิต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
LALIN หุ้นปันผลสูง 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นปันผลสูง ปี 2567

 • ธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
 • อัตราเงินปันผลต่อปี : 8.05%
 • มูลค่าการตลาด : 7,353.75 ล้านบาท
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์) : 7.95 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์) : 8.00 บาท
 • เว็บไซต์ : Lalinproperty

ข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลสูง 2567

P/E (เท่า)7.86
Dividend Yield (%)8.05
Beta*0.32
Free Float (%)28.62
กำไรสุทธิต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
FMT หุ้นปันผลสูง 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นปันผลสูง ปี 2567

 • ธุรกิจ : ผลิตท่อทองแดง
 • อัตราเงินปันผลต่อปี : 7.97%
 • มูลค่าการตลาด : 1,656 ล้านบาท
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์) : 34.50 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์) : 34.75 บาท
 • เว็บไซต์ : FMT

ข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลสูง 2567

P/E (เท่า)17.10
Dividend Yield (%)7.97
Beta*0.19
Free Float (%)25.26
กำไรสุทธิต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
KGI หุ้นปันผลสูง 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นปันผลสูง ปี 2567

 • ธุรกิจ : หลักทรัพย์โดยได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
 • อัตราเงินปันผลต่อปี : 7.89%
 • มูลค่าการตลาด : 9,042.60 ล้านบาท
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์) : 4.54 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์) : 4.60 บาท
 • เว็บไซต์ : Kgieworld

ข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลสูง 2567

P/E (เท่า)11.64
Dividend Yield (%)7.89
Beta*0.49
Free Float (%)65.02
กำไรสุทธิต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
TISCO หุ้นปันผลสูง 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นปันผลสูง ปี 2567

 • ธุรกิจ : Holding Company ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้
 • อัตราเงินปันผลต่อปี : 7.83%
 • มูลค่าการตลาด : 79,263.92 ล้านบาท
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์) : 99 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์) : 100 บาท
 • เว็บไซต์ : Tisco

ข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลสูง 2567

P/E (เท่า)10.82
Dividend Yield (%)7.83
Beta*0.32
Free Float (%)73.84
กำไรสุทธิต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
LH หุ้นปันผลสูง 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นปันผลสูง ปี 2567

 • ธุรกิจ : พัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัยที่มีคุณภาพ
 • อัตราเงินปันผลต่อปี : 7.50%
 • มูลค่าการตลาด : 95,597.71 ล้านบาท
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์) : 7.95 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์) : 8.10 บาท
 • เว็บไซต์ : LH

ข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลสูง 2567

P/E (เท่า)15.98
Dividend Yield (%)7.50
Beta*0.68
Free Float (%)62.46
กำไรสุทธิต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
ASP หุ้นปันผลสูง 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นปันผลสูง ปี 2567

 • ธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์, ธุรกิจการลงทุน, ธุรกิจวาณิชธนกิจ, ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน
 • อัตราเงินปันผลต่อปี : 7.14%
 • มูลค่าการตลาด : 5,895.84 ล้านบาท
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์) : 2.80 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์) : 2.82 บาท
 • เว็บไซต์ : Asiaplusgroup

ข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลสูง 2567

P/E (เท่า)11.08
Dividend Yield (%)7.14
Beta*0.45
Free Float (%)73.92
กำไรสุทธิต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
PT หุ้นปันผลสูง 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นปันผลสูง ปี 2567

 • ธุรกิจ : ให้เช่าอาคารสำนักงาน และลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
 • อัตราเงินปันผลต่อปี : 6.71%
 • มูลค่าการตลาด : 2,327.89 ล้านบาท
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์) : 8.30 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์) : 8.15 บาท
 • เว็บไซต์ : Premier-Technology

ข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลสูง 2567

P/E (เท่า)9.34
Dividend Yield (%)6.71
Beta*0.65
Free Float (%)44.17
กำไรสุทธิต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
LHK หุ้นปันผลสูง 2567

ข้อมูลทั่วไปของหุ้นปันผลสูง ปี 2567

 • ธุรกิจ : ผู้ให้บริการ, จัดหา, แปรรูป และจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น รวมถึงท่อสเตนเลส
 • อัตราเงินปันผลต่อปี : 6.45%
 • มูลค่าการตลาด : 1,662.22 ล้านบาท
 • ราคาต่ำสุด (52 สัปดาห์) : 4.34 บาท
 • ราคาสูงสุด (52 สัปดาห์) : 4.38 บาท
 • เว็บไซต์ : Lohakit

ข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลสูง 2567

P/E (เท่า)21.02
Dividend Yield (%)6.45
Beta*0.36
Free Float (%)32.25
กำไรสุทธิต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี

. . . . . . . . . . . . .

ต้อนรับปีใหม่ 2567 นี้ Traderbobo ได้รวบรวมข้อมูล และจัดทำบทความนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจ สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่กำลังมองหาหุ้นปันผลสูง พื้นฐานดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. หุ้น UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
 2. หุ้น TACC บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
 3. หุ้น LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 4. หุ้น FMT บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
 5. หุ้น KGI บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 6. หุ้น TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 7. หุ้น LH บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 8. หุ้น ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 9. หุ้น PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 10. หุ้น LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง และหุ้นปันผลเป็นการลงทุนระยะยาว ที่ยังจำเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นและบริษัทนั้น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


อ่านบทความเพิ่มเติม: สาระน่ารู้

วิเคราะห์ราคาทองคำรายวัน: วิเคราะห์ราคาทองคำ และ Facebook Page

Social Share
Facebook
Twitter
บทความน่าสนใจ
Adsense

Table of Contents
บทความน่าสนใจ
Adsense